UM Rybnik: Na budowie DRRP
Rozwój infrastruktury drogowej miasta nabiera tempa – trwają prace przy kluczowym odcinku nowej arterii łączącej Racibórz z Pszczyną. Co to oznacza dla mieszkańców Rybnika?
  • Rozbudowa ważnej drogi regionalnej w Rybniku.
  • Prace zabezpieczające infrastrukturę istniejącą.
  • Budowa nowych elementów drogowych.
  • Wsparcie finansowe z funduszy rządowych.
  • Korzyści wynikające z zakończenia etapu poprzedniego.

Miasto Rybnik dynamicznie rozwija swoją infrastrukturę komunikacyjną, a obecnie koncentruje się na kluczowym segmencie Drogowej Regionalnej Racibórz-Pszczyna. Wszystko wskazuje na to, że ta ważna inwestycja znacząco poprawi komfort przemieszczania się oraz wspomoże lokalną gospodarkę.

Realizacja tego ambitnego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu. Wartość całkowita projektu to ponad 268 milionów złotych, z czego blisko 165 milionów złotych pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład. Wybrana do prowadzenia prac firma Budimex S.A. z Warszawy obecnie koncentruje się na szeroko pojętych pracach ziemnych oraz przygotowaniu terenu pod nasyp drogowy.

O szczegółach trwających obecnie prac informuje Jacek Hawel, dyrektor Centrum Inwestycji UM: "W zakresie robót drogowych Wykonawca realizuje prace ziemne obejmujące przemieszczanie mas ziemnych oraz kontynuuje stabilizację i wzmocnienia gruntu rodzimego, na którym wznoszony będzie nasyp drogowy".

Prace nie ograniczają się jedynie do przygotowania terenu pod nową drogę. W ramach inwestycji prowadzone są równolegle działania związane z przebudową oraz zabezpieczeniem obecnej infrastruktury - energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej oraz kanalizacyjnej. Dodatkowo, budowany jest system kanalizacji deszczowej, który ma zapewnić efektywne odwodnienie nowo wybudowanego odcinka drogi.

W kontekście poprawy jakości życia mieszkańców Rybnika warto wspomnieć, że poprzedni fragment Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna o długości przekraczającej 10 kilometrów został udostępniony użytkownikom w kwietniu 2020 roku. Jego realizacja była możliwa dzięki funduszom unijnym, a całkowity koszt projektu wyniósł ponad 475 milionów złotych.

Obecnie trwające prace obejmują nie tylko budowę samej drogi, ale i elementy dodatkowe takie jak oświetlenie, odwodnienie, oraz elementy mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu inwestycji na środowisko, na przykład ekrany akustyczne czy nasadzenia zieleni. Wszystko to składa się na kompleksowy charakter prowadzonych działań, które po zakończeniu mają przynieść mieszkańcom Rybnika i okolic realne korzyści komunikacyjne oraz podnieść estetykę miasta.


Źródło: UM Rybnik