Bezpieczny Maluch 2024: Konkurs wiedzy dla przedszkolaków w Rybniku

W miniony czwartek, 6 czerwca, odbyła się kolejna edycja konkursu „Bezpieczny Maluch”, który ma na celu edukowanie najmłodszych o zasadach bezpieczeństwa. Dzieci z pięciu rybnickich przedszkoli rywalizowały w różnych konkurencjach, wykazując się wiedzą i umiejętnościami.

Fundacja Elektrowni Rybnik promuje bezpieczeństwo wśród przedszkolaków

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Elektrowni Rybnik, działająca pod egidą spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Projekt „Bezpieczny Maluch” ma na celu uwrażliwianie dzieci na konieczność zachowania bezpieczeństwa w codziennych sytuacjach oraz w momencie zagrożenia. Fundacja, której jednym z celów jest edukacja oraz ochrona i promocja zdrowia, propaguje zasady bezpieczeństwa w różnych miejscach – w domu, przedszkolu, na ulicy czy nad wodą.

Przebieg konkursu i zaangażowanie dzieci

W konkursie uczestniczyły przedszkola z Rybnika o numerach 3, 16, 33, 37 i 47. Dzieci odpowiadały na pytania, wykonywały różne zadania oraz rozwiązywały zagadki, a publiczność dopingowała swoich rówieśników oklaskami i specjalnie przygotowanymi piosenkami. Każda drużyna wykazała się dużą wiedzą na temat potencjalnych zagrożeń i sposobów postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Jury i nagrody dla uczestników

Przebieg konkursu nadzorowało jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Ratownictwa Medycznego i Wodnego. Dzięki ich obecności dzieci mogły nauczyć się, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i odpowiednie reagowanie na różne sytuacje zagrożenia. Po zakończeniu rywalizacji, wszystkie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Wypowiedź prezesa zarządu Fundacji Elektrowni Rybnik

Prezes zarządu Fundacji Elektrowni Rybnik, Barbara Śmieja, podkreśliła znaczenie edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa: „Jednym z celów działalności Fundacji Elektrowni Rybnik jest edukacja oraz ochrona i promocja zdrowia. Projekt „Bezpieczny Maluch” propaguje zasady bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, na ulicy, czy nad wodą. Ważnym jest uświadomienie dzieciom już od najmłodszych lat, że każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za bezpieczeństwo swoje, ale także innych. Mamy nadzieję, że wiedza teoretyczna i praktyczna, którą w konkursie wykazały się przedszkolaki będzie dobrym fundamentem do właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu”.

Wydarzenia takie jak „Bezpieczny Maluch” nie tylko bawią, ale przede wszystkim uczą dzieci, jak dbać o swoje bezpieczeństwo i jak reagować w trudnych sytuacjach. Dzięki zaangażowaniu fundacji i lokalnych służb, najmłodsi mieszkańcy Rybnika mają szansę zdobyć cenną wiedzę, która może uratować życie.


Na podst. Straż Miejska Rybnik