Górnośląska w Niedobczycach do remontu - miasto stara się o dofinansowanie
Miasto przygotowuje się do ważnego remontu ulicy Górnośląskiej w dzielnicy Niedobczyce. Inwestycja ta, planowana na rok 2025, ma na celu poprawę stanu nawierzchni i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników tej drogi. Prace zostaną sfinansowane dzięki możliwemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jako szansa na dofinansowanie

Miasto Rybnik złożyło wniosek o dofinansowanie remontu ulicy Górnośląskiej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wojewoda Śląski ogłosił nabór uzupełniający na rok 2024, co daje nadzieję na uzyskanie środków na tę inwestycję. Szacunkowy koszt projektu wynosi około 2 miliony złotych.

Planowane etapy realizacji inwestycji

Decyzja o przyznaniu dofinansowania ma zapaść po wakacjach 2024 roku. Po jej uzyskaniu, miasto ogłosi przetarg na wybór wykonawcy robót. Zakłada się, że prace remontowe mogłyby ruszyć wiosną 2025 roku. Taki harmonogram pozwoli na kompleksową modernizację nawierzchni, co znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Stan obecny i tymczasowe rozwiązania

Do momentu rozpoczęcia głównych prac remontowych, Rybnickie Służby Komunalne podejmują działania tymczasowe w celu poprawy stanu nawierzchni. Aktualnie prowadzone są prace naprawcze z wykorzystaniem emulsji i grysu, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i względnego komfortu użytkowników ulicy Górnośląskiej.

Alternatywne plany w przypadku braku dofinansowania

Jeżeli miasto nie uzyska dofinansowania, Rybnickie Służby Komunalne mają w planach rozpoczęcie wymiany nawierzchni w ramach bieżącej działalności. Prace byłyby realizowane etapami, co pozwoliłoby na stopniową poprawę stanu drogi, mimo braku zewnętrznych środków finansowych.

Remont ulicy Górnośląskiej to istotna inwestycja dla mieszkańców dzielnicy Niedobczyce. Dzięki staraniom o dofinansowanie, miasto ma szansę na kompleksową modernizację tej ważnej arterii. Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na decyzję, która pozwoli na rozpoczęcie prac i poprawę warunków drogowych.


Źródło: Urząd Miasta w Rybniku