Zgłoś swojego kandydata do komisji konkursowej na 2024 rok
Miasto poszukuje kandydatów do komisji konkursowej na 2024 rok. To wyjątkowa okazja, by wziąć udział w ocenie ofert związanych z rozwojem przedsiębiorczości i promocją biznesu.
  1. Możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej.
  2. Opiniowanie ofert dotyczących rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.
  3. Organizacja wydarzenia "Konferencja Rybnik dla Biznesu".
  4. Szczegóły dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Miasto ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, którzy będą opiniować oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2024 roku. To szansa dla osób zaangażowanych w rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość, aby wnieść swoje doświadczenie i wiedzę do lokalnych inicjatyw.

Komisja konkursowa będzie oceniać oferty dotyczące organizacji wydarzeń promujących przedsiębiorczość oraz kreowanie pomysłów na biznes. Głównym celem jest organizacja wydarzenia pn. "Konferencja Rybnik dla Biznesu", które ma na celu wspieranie lokalnych przedsiębiorców i inicjatyw biznesowych.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej można składać w Biuletynie Informacji Publicznej. To doskonała okazja, aby aktywnie uczestniczyć w procesie wspierania rozwoju gospodarczego naszego miasta.


Opierając się na: UM Rybnik