Młodzież debatuje na Kongresie Samorządów Uczniowskich w Rybniku
W Galerii Sztuki Rzeczna odbył się inspirujący Kongres Samorządów Uczniowskich, który zgromadził młodzież z całego Rybnika. Uczestnicy mieli okazję nie tylko zaprezentować swoje osiągnięcia, ale także wziąć udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, które poszerzyły ich wiedzę i umiejętności.
  1. Prezentacje działalności samorządów uczniowskich.
  2. Panel dyskusyjny „Szkoła na miarę XXI wieku”.
  3. Warsztaty dotyczące autoprezentacji i pracy w grupie.
  4. Quiz na temat Rybnika i Młodzieżowej Rady Miasta.

4 czerwca w Galerii Sztuki Rzeczna odbył się Kongres Samorządów Uczniowskich, zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta. Wydarzenie to było okazją do spotkania i wymiany doświadczeń między przedstawicielami szkół ponadpodstawowych z Rybnika.

Spotkanie rozpoczęło się od serii prezentacji, w których poszczególne szkoły przedstawiły swoje inicjatywy i osiągnięcia. Dzięki temu uczniowie mogli dzielić się swoimi doświadczeniami i inspiracjami, co przyczyniło się do budowania więzi i wzajemnego wsparcia między samorządami.

Następnie odbył się inspirujący panel dyskusyjny zatytułowany „Szkoła na miarę XXI wieku”. W dyskusji uczestniczyły: Dyrektorka IV LO - Małgorzata Wróbel, przedstawicielka Fundacji Varia Posnania - Agnieszka Olejnik oraz przedstawicielka grupy „Front Uczniowski” - Zofia Zając. Panelistki poruszały tematy dotyczące nowoczesnej edukacji, wyzwań stojących przed współczesnymi szkołami oraz roli uczniów w kształtowaniu szkolnej rzeczywistości.

Kolejnym punktem programu były różnorodne warsztaty. Monika Sokołowska poprowadziła warsztat dotyczący autoprezentacji, gdzie uczniowie mogli zdobyć cenne umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i budowania swojego wizerunku. Anna Bulenda skupiła się na pracy w grupie, co umożliwiło młodzieży doskonalenie współpracy i komunikacji. Warsztaty dla opiekunów samorządów uczniowskich prowadzili przedstawiciele WOM-u, którzy omówili metody efektywnej pracy z młodzieżą.

Na zakończenie kongresu, młodzieżowi radni przeprowadzili quiz sprawdzający wiedzę na temat Rybnika oraz Młodzieżowej Rady Miasta. Konkurs dostarczył wielu emocji i zakończył spotkanie w radosnej atmosferze.

Kongres Samorządów Uczniowskich okazał się owocnym spotkaniem, które nie tylko pozwoliło na wymianę doświadczeń, ale także wzmocniło współpracę między szkołami i zainspirowało młodzież do dalszego działania. Wydarzenie wzbogaciło uczestników o nowe umiejętności oraz zintegrowało samorządy uczniowskie i nauczycieli, stając się platformą otwartego dialogu oraz dyskusji.


Wg inf z: Urząd Miasta Rybnika