Młodzież rybnickich szkół zgłębiała tajniki finansów w grze terenowej
22 maja młodzież z rybnickich szkół ponadpodstawowych wzięła udział w fascynującej grze terenowej, która miała na celu przybliżenie im tajników finansów. To wydarzenie, pełne edukacyjnych przystanków, było częścią Tygodnia Pieniądza w Mieście Nauki Katowice.
  1. Młodzież odwiedziła Urząd Miasta Rybnika i Bank PKO Bank Polski SA.
  2. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
  3. Gra terenowa zakończyła się w Edukatorium Juliusz.
  4. Wydarzenie było częścią obchodów Europejskiego Miasta Nauki 2024.

Jednym z kluczowych przystanków na trasie gry terenowej był Urząd Miasta Rybnika. Uczniowie mieli okazję spotkać się z Iwoną Mazur, Skarbnikiem Miasta, która przybliżyła im zagadnienia związane z miejskim budżetem. Była to doskonała okazja, by zrozumieć, jak zarządzane są finanse publiczne na poziomie lokalnym.

W siedzibie Banku PKO Bank Polski SA uczestnicy gry mogli zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami bankowymi. Był to istotny punkt programu, który pozwolił młodzieży zrozumieć, jak funkcjonują współczesne instytucje finansowe i jakie możliwości oferują swoim klientom.

Kolejnym etapem były warsztaty w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Dzięki rozwiązanym rebusom i zagadkom, młodzi ludzie dotarli finalnie do Edukatorium Juliusz. Tam mogli zgłębić swoją wiedzę na temat finansów w nieco bardziej interaktywny sposób.

„Edukacja finansowa ma wiele wymiarów, w tym nie tylko ekonomiczny, ale i psychologiczny. Temat pieniądza zawsze wzbudza emocje, dlatego ważne, by prezentować go w niekonwencjonalny sposób, trafiający do wyobraźni młodych ludzi” - podkreśla Katarzyna Korba, kierownik Referatu Projektów Edukacyjnych w Urzędzie Miasta Rybnika.

W ramach tego wydarzenia młodzież miała również okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną rybnickiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego. Gra miejska była wspólną inicjatywą Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Śląskiego, PKO Bank Polski SA oraz Miasta Rybnika. Przedsięwzięcie to jest częścią obchodów Europejskiego Miasta Nauki, które potrwają przez cały 2024 rok.

Takie inicjatywy pokazują, jak ważne jest łączenie edukacji z praktycznym doświadczeniem. Dzięki temu młodzież nie tylko zdobywa wiedzę teoretyczną, ale także uczy się, jak zastosować ją w rzeczywistości.


UM Rybnik