Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 15 przy ul. Rybackiej w dzielnicy Rybnicka Kuźnia przechodzi obecnie gruntowną termomodernizację. Mieszkańcy mogą spodziewać się kilku istotnych zmian w strukturze budynku, które znacząco poprawią komfort i efektywność energetyczną placówki.
  1. Docieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad piwnicą i dachu.
  2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
  3. Remont schodów zewnętrznych i wymiana płytek betonowych.
  4. Modernizacja instalacji c.o. oraz montaż wentylacji.

W ramach modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 15 zostanie przeprowadzone docieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad piwnicą oraz dachu. Te działania mają na celu poprawienie izolacji termicznej, co w konsekwencji przyniesie oszczędności energii i zwiększy komfort przebywania w szkole.

Planowane prace obejmują również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, co przyczyni się do lepszej izolacji akustycznej oraz termicznej budynku. Dodatkowo, zostaną wyremontowane schody zewnętrzne, co poprawi bezpieczeństwo i estetykę obiektu.

Przy budynku wymienione zostaną także płytki betonowe, a wnętrze zyska nową instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz nowoczesną instalację wentylacyjną. Te zmiany mają na celu zapewnienie lepszego komfortu cieplnego dla uczniów i pracowników szkoły.

Prace są realizowane przez firmę TERMAL Siwarski Wojciech, która została wyłoniona w drodze przetargu. Całkowity koszt inwestycji wynosi nieco ponad 5,9 mln zł. Zgodnie z umową, zakończenie prac przewidziane jest na luty przyszłego roku.

Termomodernizacja budynku szkoły przyniesie korzyści zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne, co jest istotnym krokiem w stronę zrównoważonego rozwoju naszej społeczności lokalnej.


Urząd Miasta Rybnika