Odszedł Lech Gęborski, legendarny Hetman Bractwa Kurkowego w Rybniku
W dniu 2 kwietnia, nasze miasto pożegnało jedną z najbardziej wpływowych i szanowanych postaci lokalnej społeczności, Lecha Gęborskiego. Jego odejście to ogromna strata dla mieszkańców, którzy znali go nie tylko jako wybitnego zegarmistrza, ale i jako człowieka o wielkim sercu, zaangażowanego w liczne działania na rzecz miasta.
  1. Lech Gęborski, znany zegarmistrz i społecznik, zmarł w wieku 73 lat.
  2. Pełnił funkcję Hetmana Bractwa Kurkowego, znacząco przyczyniając się do rozwoju lokalnych tradycji.
  3. Był inicjatorem wielu inicjatyw, w tym wprowadzenia Łańcucha Prezydenta Miasta oraz Sztandaru Miasta.
  4. Angażował się w działania wspierające rybnicki szpital i ratowników medycznych, szczególnie podczas pandemii COVID-19.

Lech Gęborski był symbolem rybnickiego ducha, człowiekiem renesansu, który swoim zaangażowaniem i pasją zasiał w sercach mieszkańców nasiono lokalnej dumy i wspólnoty. Jako mistrz zegarmistrzowski, przez wiele lat prowadził swój zakład w sercu miasta, będąc jednocześnie opoką dla wielu lokalnych inicjatyw. Jego wkład w życie społeczne miasta jest nie do przecenienia.

W swojej roli Hetmana Bractwa Kurkowego, Gęborski był twarzą i siłą napędową wielu projektów, które miały na celu nie tylko pielęgnowanie tradycji, ale też pomoc potrzebującym. Jego inicjatywy, jak zakup motocykla ratowniczego czy zbiórka na rzecz rybnickich ratowników medycznych, pokazują, jak wielką rolę odgrywał w budowaniu bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej w naszej społeczności.

Lech Gęborski pozostawił po sobie trwały ślad w historii miasta, będąc inspiracją dla przyszłych pokoleń. Jego dziedzictwo i osiągnięcia będą żyć w pamięci mieszkańców, a jego marzenie o Osadzie Rybniki nad Zalewem Rybnickim pozostaje symbolem tego, jak ważne jest, aby nigdy nie przestawać dążyć do realizacji swoich wizji dla dobra wspólnego.

W tych trudnych chwilach, nasze myśli są z rodziną i bliskimi Lecha Gęborskiego. Jego odejście to wielka strata, ale jego dziedzictwo i wpływ na nasze miasto pozostaną niezapomniane.


Opierając się na: Urząd Miasta Rybnika