Straż Miejska odpowiedziała na zarzuty kampanii Pruszczyńskiego
W obliczu ostatnich wydarzeń związanych z kampanią wyborczą w naszym mieście, Straż Miejska wydała oświadczenie, które rzuca nowe światło na przedstawiane oskarżenia. Odpowiedź ta nie tylko broni dobrego imienia formacji, ale również podkreśla ważność etyki i uczciwości w publicznej dyskusji.
  1. Straż Miejska zaprzecza oskarżeniom wysuwanym przez kandydata na prezydenta.
  2. Podkreślono brak dowodów na poparcie zarzutów wobec byłej funkcjonariuszki.
  3. Zwrócono uwagę na znaczenie uczciwości mediów i dawania głosu obu stronom konfliktu.
  4. Oznajmiono, że podjęte zostaną kroki prawne w obronie reputacji jednostki i jej pracowników.

Wczorajsze wydarzenia na scenie politycznej naszego miasta wywołały burzę. Kandydat Tomasz Pruszczyński, reprezentujący KW Lepszy Rybnik, publicznie wystąpił z oskarżeniami, które Straż Miejska uznała za agresywne i nieoparte na faktach. W odpowiedzi, formacja wydała oświadczenie, w którym stanowczo zaprzecza przedstawionym zarzutom, podkreślając jednocześnie, że nie znaleziono żadnych dowodów potwierdzających przedstawione oskarżenia.

Pracownicy Straży Miejskiej czują się dotknięci tymi oskarżeniami, wskazując na ciężką pracę, którą wykonują każdego dnia, aby zasłużyć na zaufanie społeczności. W swoim oświadczeniu podkreślają, że takie działania nie tylko godzą w ich dobre imię, ale również podważają zaufanie społeczeństwa do instytucji, która ma za zadanie chronić porządek publiczny.

W kontekście zarzutów wobec byłej funkcjonariuszki, Straż Miejska informuje, że zostały przeprowadzone wszelkie możliwe kontrole, które nie potwierdziły przedstawionych oskarżeń. Zaznaczono również, że zarzuty te nie zostały zgłoszone żadnym organom ścigania przez osobę bezpośrednio zainteresowaną.

W oświadczeniu podkreślono również rolę mediów w rzetelnym informowaniu społeczeństwa, apelując o uczciwość dziennikarską i dawanie głosu obu stronom konfliktu. Straż Miejska wyraża sprzeciw wobec publikowania niezweryfikowanych oskarżeń, które mogą naruszać dobra osobiste pracowników i szkodzić reputacji jednostki.

Na zakończenie, formacja oznajmia, że nie zamierza pozostać bierna wobec tych działań i podejmie wszelkie dostępne środki prawne, aby obronić swoje dobre imię oraz dobre imię swoich pracowników. Sytuacja ta pokazuje, jak ważna jest transparentność i uczciwość w publicznej dyskusji, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów.


Według informacji z: Straż Miejska Rybnik