Aby zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, oprócz codziennych kontroli drogowych policjanci cyklicznie prowadzą także różnego rodzaju działania drogowe. Jedną z takich policyjnych akcji są działania „Bezpieczny Pieszy”, którą wczoraj prowadziła rybnicka drogówka.

Działania trwały od wczesnych godzin porannych. W czasie akcji stróże prawa ujawnili 120 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi. 118 osób zostało ukaranych mandatami karnymi za popełnione wykroczenia, a 18 osób pouczono. 

Głównym celem akcji  jest dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących pojazdami jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Działania mają poprawić bezpieczeństwo oraz wiedzę wszystkich użytkowników ruchu, tak aby uniknąć kolizji i wypadków wynikających z brawury i nieznajomości przepisów.

Pamiętajmy! Kultura i wzajemny szacunek na drodze oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

  • Policjant podczas kontroli drogowej.
  • Policjant podczas pomiaru prędkości.
  • Miernik prędkości.