W najbliższą środę, 22 marca br., w Rybniku i powiecie rybnickim policjanci ruchu drogowego przeprowadzą wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ich głównym celem jest bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Jutro na rybnickich drogach przeprowadzone zostaną policyjne działania pod hasłem "Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego". Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych i rowerzystów, ale także na to, czy „niechronieni” nie łamią przepisów kodeksu drogowego. 

Policyjne działania prowadzone są w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego (NURD) oraz podniesienie świadomości pieszych w zakresie zagrożeń na drodze. Podczas działań, mundurowi będą obserwować skrzyżowania, przejścia dla pieszych i główne ciągi komunikacyjne.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście czy znajdującemu się na nim, wyprzedzanie przed przejściem, czy też omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, to główne przyczyny wypadków powstałych z winy kierowców stwarzające ryzyko potrącenia.

Pamiętajmy!
Partnerstwo na drodze i stosowanie się do przepisów drogowych prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.