Po kilkutygodniowej przerwie Rybnicka Rada Seniorów wznawia dyżury organizowane w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Szafranka 7.

Radni seniorzy dyżurować będą w każdy poniedziałek, od godz. 11:00 do 12:30.