Mobilny Punkt Spisowy zawita do naszego Domu Kultury w najbliższy czwartek.

29 lipca w godzinach 9:00 – 18:00 w holu dolnym Domu Kultury pracownicy Urzędu Miasta Rybnika będą pełnili dyżur i zapraszają wszystkich, którzy chcieliby się spisać w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań.

Aby spisać dom lub mieszkanie wystarczy obecność w punkcie spisowym jednego domownika. Osoba taka powinna:

  • Znać nazwisko rodowe swojej matki
  • Mieć ze sobą numery PESEL wszystkich domowników
  • Znać wykształcenie, zawód, miejsce pracy, rodzaj działalności zakładów pracy, w których zatrudnieni są domownicy
  • Posiadać informacje na temat najwyższego ukończonego poziomu wykształcenia domowników
  • Posiadać informacje na temat niepełnosprawności/posiadania aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wszystkich domowników
  • Znać powierzchnię użytkową domu/mieszkania
  • Znać rok oddania budynku do użytku (jeśli jest to dom, nie mieszkanie).

Szgegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika lub na rybnik.eu