Sesja Zgromadzenia Ogólnego: Piotr Kuczera ponownie przewodniczącym
Podczas ostatniej sesji Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów, która miała miejsce w Katowicach, podsumowano zakończoną kadencję samorządową. Wydarzenie to zgromadziło wielu ważnych przedstawicieli lokalnych władz, w tym Wicestarostę Powiatu Rybnickiego, Marka Profaskę.

Podsumowanie zakończonej kadencji samorządowej

W dniu 20 czerwca 2024 roku w Sali Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się pierwsza część LVII sesji Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów. W trakcie tej uroczystości dokonano podsumowania zakończonej kadencji samorządowej, co było okazją do wyrażenia uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju regionu.

Podziękowania dla samorządowców i członków zarządu

Przewodniczący Związku, Piotr Kuczera, złożył serdeczne podziękowania samorządowcom za ich zaangażowanie i pracę na rzecz gmin i powiatów. Szczególne wyrazy wdzięczności skierowano do Członków Zarządu Związku oraz Członków Komisji Rewizyjnej za ich wkład w pracę podczas VIII kadencji. Był to moment, aby docenić ich trud i poświęcenie, które przyczyniły się do rozwoju społeczności lokalnych.

Reelekcja przewodniczącego Związku

W dalszej części sesji odbyły się wybory na Przewodniczącego Związku. Piotr Kuczera, pełniący również funkcję Prezydenta Rybnika, został ponownie wybrany na to stanowisko. Jego dotychczasowa działalność i osiągnięcia zostały docenione przez zgromadzonych, co zaowocowało jego reelekcją.

Informacje/foto: Śląski Związek Gmin i Powiatów


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Rybniku