Powiatowy Turniej Koszykówki 3×3: Sukcesy dzieci i młodzieży szkolnej
W minionym tygodniu odbyły się dwa powiatowe turnieje koszykówki 3×3, które przyciągnęły młodych sportowców z różnych szkół. Zawody te były okazją do rywalizacji, ale także do integracji i wspólnej zabawy.
  1. Wprowadzenie rozgrywek koszykówki 3×3 dla młodszych grup wiekowych.
  2. Organizacja turniejów przez UKS „GRACZ” i Powiatowy SZS w Rybniku.
  3. Udział drużyn z pięciu szkół podstawowych.
  4. Fundatorzy nagród i poczęstunku dla uczestników.

W czwartek, 23 maja, młodsi uczniowie mieli okazję zmierzyć się w I Powiatowym Turnieju Koszykówki 3×3. Drużyny z pięciu szkół podstawowych, w tym SP Jankowice, Raszczyce, Lyski, Adamowice i Szczerbice, stawiły się na parkiecie, by walczyć o miano najlepszej drużyny. Pięć drużyn dziewcząt i trzy drużyny chłopców rywalizowały w zaciętych, 8-minutowych meczach, które rozgrywane były w systemie „każdy z każdym”.

Natomiast w poniedziałek, 27 maja, starsi uczniowie przystąpili do rywalizacji w ramach III Powiatowego Turnieju Koszykówki 3×3. W tym turnieju również uczestniczyło osiem drużyn z pięciu szkół podstawowych. Tym razem SP Jankowice, Adamowice i Lyski wystawiły zarówno drużyny dziewcząt, jak i chłopców, podczas gdy SP Gaszowice i Szczerbice reprezentowane były tylko przez drużyny chłopców.

Organizatorem tych sportowych zmagań był Uczniowski Klub Sportowy „GRACZ” oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rybniku. Turnieje były częścią działań mających na celu promocję aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej. Warto podkreślić, że koszykówka 3×3, obok takich dyscyplin jak piłka nożna halowa, łyżwiarstwo szybkie i unihokej, jest jedną z niewielu dyscyplin, w których UKS „GRACZ” organizuje zawody dla szkół z całego powiatu.

Podsumowanie końcowej klasyfikacji turniejów oraz wyniki poszczególnych meczów można znaleźć w materiałach udostępnionych przez organizatorów. Fundatorem pucharów i medali był Powiat Rybnicki, a poczęstunek oraz obsługę sędziowską sfinansowano ze środków zadania „Propagowanie Aktywności Fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lyski”, współfinansowanego przez Urząd Gminy w Lyskach i UKS „GRACZ”.

Organizatorzy zapraszają już teraz na przyszłoroczną edycję turnieju, licząc na jeszcze większą frekwencję i zaangażowanie młodych sportowców.


Na podstawie: Powiat Rybnicki