Nagroda Europa Nostra 2024 dla Zabytkowej Kopalni Ignacy
Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku została uhonorowana Europejską Nagrodą Dziedzictwa / Nagrodą Europa Nostra 2024. To prestiżowe wyróżnienie przyznano w kategorii Konserwacja i Adaptacja, doceniając wszechstronne podejście do rewitalizacji tego historycznego miejsca.
  1. Kopalnia Ignacy zdobyła Europejską Nagrodę Dziedzictwa / Nagrodę Europa Nostra 2024.
  2. Wyróżnienie przyznano w kategorii Konserwacja i Adaptacja.
  3. Projekt doceniono za holistyczne podejście do konserwacji i adaptacji dziedzictwa przemysłowego.
  4. Kopalnia pełni dziś rolę miejsca kultury, edukacji i rekreacji.

Zabytkowa Kopalnia Ignacy, której historia sięga 1792 roku, zdobyła uznanie ekspertów za wyjątkowe podejście do konserwacji i adaptacji dziedzictwa przemysłowego. Dawny zakład wydobywczy został przekształcony w miejsce kultury, edukacji i rekreacji, pełniąc również ważną rolę w integracji lokalnej społeczności.

Iliana Ivanova, Komisarz Europejska do spraw Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji i Młodzieży, podkreśliła znaczenie takich projektów w ochronie dziedzictwa kulturowego: „Nasze dziedzictwo kulturowe jest naszym zbiorowym skarbem, pomostem łączącym naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Zajmuje szczególne miejsce w naszych sercach i życiu codziennym, wzmacniając poczucie przynależności i tożsamości. Europejskie Nagrody Dziedzictwa / Nagrody Europa Nostra podkreślają kluczową rolę wzorowych projektów i osób zaangażowanych w ochronę i promocję naszego bogatego dziedzictwa. Serdecznie gratuluję tegorocznym zwycięzcom wyjątkowych osiągnięć.”

Również Cecilia Bartoli, światowej klasy mezzosopranistka oraz Przewodnicząca Europa Nostra, wyraziła swoje gratulacje: „Serdecznie gratuluję tegorocznym laureatom Europejskich Nagród Dziedzictwa / Nagród Europa Nostra zasłużonego uznania. Honorując te fantastyczne, kreatywne projekty, pokazujemy także nasze wielkie zaangażowanie w ochronę naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego, które jest niezbędne do budowania bardziej zjednoczonej, zrównoważonej i pięknej Europy. Niech za ich inspirującymi przykładami pójdzie wielu obywateli – specjalistów w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, wolontariuszy i miłośników – organizacje publiczne i firmy prywatne na całym naszym kontynencie i poza nim.”

Kopalnia Ignacy jest jednym z 26 laureatów z 18 krajów, którzy zostali wyróżnieni w tegorocznej edycji Europejskiej Nagrody Dziedzictwa / Nagrody Europa Nostra. Warto podkreślić, że to najważniejsze europejskie wyróżnienie przyznawane projektom, osobom, organizacjom i instytucjom działającym w obszarze dziedzictwa kulturowego.

Projekt rewitalizacji kopalni Ignacy zyskał uznanie za swoje kompleksowe podejście do ochrony i adaptacji zabytkowego obiektu. Dzięki tym staraniom, miejsce to nie tylko zachowało swoją historyczną wartość, ale także stało się nowoczesnym centrum kultury, edukacji i rekreacji, które aktywnie angażuje lokalną społeczność.


Według informacji z: UM Rybnik