Miejski Dom Pomocy Społecznej wzbogacił się o nowy pojazd dla osób z niepełnosprawnościami
Nowoczesny pojazd to nowe możliwości dla mieszkańców naszego miasta. W ramach inicjatywy wspierającej osoby z niepełnosprawnościami, Miejski Dom Pomocy Społecznej wzbogacił się o nowy, specjalnie przystosowany mikrobus. To krok ku większej samodzielności i komforcie życia naszych mieszkańców.
  1. Mikrobus 9-osobowy ułatwi transport osób z niepełnosprawnościami.
  2. Projekt sfinansowany dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środkom miasta.
  3. Nowy pojazd przyczyni się do poprawy dostępu do usług medycznych i rehabilitacyjnych.
  4. Standard emisji spalin EURO 6 przyczynia się do ochrony środowiska.

W naszej społeczności każdy krok w kierunku zwiększenia dostępności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami jest krokiem w dobrym kierunku. Dzięki współpracy lokalnych władz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udało się zakupić nowy pojazd dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej. Mikrobus, który może pomieścić do 9 osób, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, stanowi bezcenny nabytek dla naszej społeczności.

Całkowity koszt pojazdu to 243 540 zł, z czego 135 000 zł pochodzi z dofinansowania PFRON, a reszta - 108 540 zł - to środki własne miasta. Inwestycja ta wpisuje się w ramy „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, którego celem jest likwidacja barier transportowych napotykanych przez osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki temu programowi mieszkańcy naszego miasta mogą liczyć na zwiększenie dostępu do różnorodnych form rehabilitacji i usług społecznych.

Nowy pojazd nie tylko poprawi komfort i bezpieczeństwo przewozu osób potrzebujących wsparcia do placówek medycznych czy urzędów, ale także zwiększy ich niezależność. Jak podkreśla Piotr Kuczera, prezydent miasta, Mieszkańcy naszego domu będą mogli pojechać do wielu miejsc, będą niezależni. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu najnowszego standardu emisji spalin EURO 6, nowy mikrobus będzie mniej obciążał środowisko naturalne.

Współpraca miasta z PFRON i skuteczne pozyskiwanie środków na takie inicjatywy pokazuje, jak ważna jest dbałość o wszystkich mieszkańców, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Nowy pojazd to nie tylko kwestia przewozu, to przede wszystkim większa swoboda i możliwości dla tych, którzy na co dzień muszą stawiać czoła różnego rodzaju barierom.


Wg inf z: Urząd Miasta w Rybniku