Straż Miejska w Rybniku: Bezpieczne Ferie 2024
Zimowe ferie na horyzoncie! Straż Miejska w Rybniku wkracza do akcji edukacyjnej, by nasze pociechy mogły się bezpiecznie bawić. Dowiedz się, jakie cenne wskazówki przekazano najmłodszym mieszkańcom dzielnicy Niedobczyce.
  • Przedstawione działania prewencyjne Straży Miejskiej skierowane do dzieci.
  • Ogólna liczba uczestników spotkań edukacyjnych.
  • Zagadnienia omawiane podczas prelekcji z dziećmi.

W dniach poprzedzających ferie zimowe, Straż Miejska w Rybniku postanowiła zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych, organizując szereg prelekcji edukacyjnych. Około 490 dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej nr 20 oraz Przedszkoli nr 25 i 23 miało okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa podczas zimowej przerwy od nauki.

Spotkania miały charakter dostosowany do wieku uczestników. Strażnicy zapoznali maluchy z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, które każdy młody człowiek powinien znać. Omówiono, jak unikać niebezpieczeństw, które mogą czyhać na dzieci w czasie zabaw na podwórku, jak również postępowanie w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji, na przykład gdy do dziecka podejdzie nieznajoma osoba czy gdy pojawi się agresywny pies.

Nie zabrakło również porad dotyczących radosnego spędzania czasu na śniegu, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Straż miejska podkreślała, jak ważne jest umiejętne reagowanie w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, także tych związanych z mrozem i oblodzeniem.

Edukacja ta ma szczególne znaczenie, by czas wolny młodych Rybniczan był nie tylko przyjemny, ale przede wszystkim bezpieczny. Takie inicjatywy budują świadomość społeczną i przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców naszego miasta.


Na podstawie: Straż Miejska w Rybniku