Jak co roku w okresie jesienno-zimowym policjanci kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne i inne potrzebujące pomocy oraz schronienia w związku z obniżającą się temperaturą. W zainteresowaniu mundurowych są m.in. pustostany, ogródki działkowe, okolice mostów i kanałów ciepłowniczych ale również tereny zielone. Policjanci po raz kolejny wspólnie z streetworkerem z Rybnika, sprawdzają miejsca, w których przebywają bezdomni.

Jak co roku rybniccy policjanci wraz z streetworkerem Dariuszem Piotrowskim z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku rozpoczęli cykliczne wizyty i kontrole miejsc, gdzie przebywają osoby, które utraciły dach nad głową oraz są zagrożone bezdomnością. To wspólne działanie, które ma na celu niesienie pomocy osobom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej. Podczas tych wizyt policjanci oraz streetworker przekazują wymienionym osobom formy pomocy, jakie mogą uzyskać w mieście i powiecie.

Wizyty te odbywają się w okresie jesiennym i zimowym, kiedy to istnieje największe zagrożenie związane z wyziebieniem osob. Patrole mają na celu skuteczniejsze dotarcie do potrzebujących, którzy w okresie zimowym mogą skorzystać z różnych form pomocy, między innymi noclegowni, ogrzewalni, a także ciepłego posiłku czy odzieży. Okres zimowy, gdy temperatury spadają poniżej zera, to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku i niezaradnych życiowo. To właśnie one są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu.

Apelujemy do Państwa o zwracanie uwagi na przypadkowo spotkane osoby, które mogą stać się ofiarami niskich temperatur. Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących przy drodze lub niestosownie ubranych do pory zimowej. Zwracajmy szczególną uwagę na dzieci, osoby starsze, bezdomne i będące pod wpływem alkoholu. Od naszej wrażliwości często zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby ratownicze, tel. alarmowe 986, 999 lub 112.

  • Policjant w trakcie kontroli miejsca, w którym mogą przebywać osoby bezdomne.
  • Miejsce, w którym mogą przebywać osoby bezdomne.
  • Teren leśny, w którym często przebywają osoby bezdomne.
  • Pustostan, w którym przebywają osoby pozbawione dachu nad głową.
  • Miejsce przebywania osób bezdomnych.
  • Niebezpieczne warunki, w których przebywały osoby bezdomne.