Rybnicka biblioteka znalazła się w gronie 12 instytucji w kraju biorących udział w projekcie "Polska dla początkujących i zaawansowanych – podaj dalej!".

To projekt edukacyjny, przygotowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" oraz Polskie Forum Migracyjne, który wspiera organizacje i instytucje samorządowe, chcące łączyć wolontariuszy 60+ oraz uchodźców poprzez konwersacje w języku polskim.

Projekt zakłada organizację spotkań osób w wieku 60+ z uchodźcami i migrantami, w trakcie których prowadzone są rozmowy w języku polskim. Dla uchodźców i migrantów spotkania te stają się nie tylko okazją do nauki języka, ale również do integracji z lokalną społecznością.