W związku z nieobecnością asp. Bogusławy Kobeszko w dniach od 08 stycznia do 17 stycznia br., w sprawach wyłącznie pilnych proszę kontaktować się z asp. Bartoszem Polakiem oraz podkom. Ryszardem Czepczorem. Szczegółowe informacje w komunikacie. Numer telefonu niezmienny: 798-031-137.

Informujemy Państwa, że w okresie od  08 stycznia - 17 stycznia br., wiadomości dotyczące działań podejmowanych przez rybnickich policjantów przekazywać będą:

  • 08.01.2022 r. - 14.01.2022 r.– asp. Bartosz Polak - Asystent PG KMP w Rybniku;
  • 15.01.2022r. - 17.01.2022 r. – podkom. Ryszard Czepczor Naczelnik WRD KMP w Rybniku;

Numer telefonu niezmienny: 798-031-137.