Zapraszamy na wakacje z Domem Kultury.

Planujemy IV turnusy w terminach :

28.06-02.07 I turnus "Retro"

05.07-09.07 II turnus "W ogrodzie"

16.08-20.08 III turnus "Retro"

23.08-27.08 IV turnus "W ogrodzie"

Zajęcia odbywać się będą codziennie od godziny 9.00 do 15.00, z przerwą na ciepły posiłek.

Półkolonie skierowane są dla dzieci w wieku od 7 do 15 roku życia.

Cena za jeden turnus to 250 zł od osoby.

Aby zapisać dziecko na półkolonie należy: wypełnienić kartę kwalifikacyjną uczestnika turnusu, podpisać zgodę na udział dziecka w półkoloniach wraz z oświadczeniami, zaakceptować regulamin półkolonii i wymagane załączniki do regulaminu i złożyć w/w dokumenty w sekretariacie Domu Kultury oraz uiścić opłatę w wys. 250 zł (za jeden turnus). Zapisy odbywać się będą w miarę wolnych miejsc. Ilość miejsc ograniczona - maks. 15 osób na turnusie !

regulamin półkolonii

karta kwalifikacyjna

obowiązek informacyjny

zgoda na samodzielny powrót /upoważnienie do odbioru

zgoda na udział dziecka w półkoloniach

plan półkolonii