Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

Za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2020 roku mieszkańcy powiatu rybnickiego dokonali 794 zgłoszenia. Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie stworzone dla społeczeństwa, które pozwala między innymi w sposób rzetelny wskazać określone zagrożenie czy problem dla lokalnej społeczności.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest to interaktywne narzędzie służące do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa oraz występujących zagrożeń w danym rejonie. Poprzez mapę możemy wskazać występujące zagrożenia w naszym otoczeniu. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę, dzięki czemu zapewnia każdemu z mieszkańców możliwość korzystania z niej w sposób łatwy i anonimowy. Obywatele najczęściej zgłaszają zagrożenia, które uważają za najbardziej dla nich uciążliwe. Zgłoszenia dotyczą m.in. przekraczania niedozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, niewłaściwej infrastruktury drogowej, dzikich wysypisk śmieci Każde zgłoszone zagrożenie jest weryfikowane przez Policję oraz rzetelnie sprawdzane. Jeśli informacja o jego występowaniu zostaje potwierdzona, prowadzone są odpowiednie działania mające na celu eliminację zagrożenia.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

W 2020 roku do najczęściej zgłaszanych problemów występujących na terenie powiatu rybnickiego należało: przekraczania niedozwolonej prędkości - 372, nieprawidłowe parkowanie - 88 zgłoszenia, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym - 85, grupowanie się młodzieży zagrożonej demoralizacją – 39, niewłaściwa infrastruktura drogowa – 33, dzikie wysypiska śmierci – 30. Należy pamiętać, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępuje dotychczasowych form zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112. Przypominamy, że za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa istnieje możliwość zgłoszenia o bezdomności. Temperatura na dworze jest coraz niższa, w nocy sięga nawet poniżej zera. Trwa trudny okres dla osób bezdomnych, starszych i samotnych. Nie pozostawajmy obojętni, alarmujmy Policję kiedy wiemy, że ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu.

  • Policjanci sprawdzają miejsca grupowania się młodzieży.
  • Policjant podczas służby reaguje na zgłoszenia dotyczące małoletnich zagrożonych demoralizacją.
  • Umundurowani policjanci sprawdzają miejsca grupowania się młodzieży.