Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

Decydując się na projektowanie swojego wymarzone domu czy innej nieruchomości, musimy się przygotować na szereg czynności, które pozwolą nam na wybudowanie danego budynku. Konieczne więc będzie tutaj przygotowanie odpowiednich dokumentów, które składać będziemy do urzędów. Co więc musimy posiadać? Na co trzeba zwrócić uwagę? Odpowiedź znajdziesz poniżej!

Na samym początku warto zaopatrzyć się w wypis z planu miejscowego lub decyzję o warunkach zabudowy. Jest to podstawowy dokument, który stanowi materiał wyjściowy do projektowania. Należy jednak sprawdzić, czy dla danego terenu nie opracowano już planu miejscowego. Plan miejscowy oraz decyzja o warunkach zabudowy określa główne parametry zabudowy. Do nich zaliczamy między innymi funkcję zabudowy, dopuszczalną ilość kondygnacji, wysokość budynku, procent zabudowy działki czy nawet rodzaj materiałów elewacyjnych.

O tym czy działka posiada plan miejscowy dowiemy się w pobliskim urzędzie miasta. Jeśli posiada, składamy wniosek o wypis i wyrys z planu dotyczący naszej działki. Często zdarza się tak, że na danym terenie nie ma sporządzonego planu miejscowego, dlatego składamy wniosek o decyzję o warunkach zabudowy. Tam podajemy główne parametry naszej inwestycji.

 Jak przygotować się do projektu budowlanego

Następnie sporządza się mapę do celów projektowych. Jest ona najczęściej sporządzana przez geodetę. Uzupełnia on mapę zasadniczą o aktualne dane z ewidencji gruntów, budynków oraz danych z pomiarów w terenie. Najczęściej stosuje się mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500. Taka aktualizacja musi obejmować całą działkę, na której realizowana będzie inwestycja oraz pas 30-metrowy wokół jej granicy. Mapa ta traci swoją ważność, gdy jakiekolwiek elementy ulegną zmianie.

Warunki techniczne przyłączenia mediów określają to, w jaki sposób przyłączone zostaną do budynku takie media jak woda, kanalizacja, gaz, telefon czy energia elektryczna. O takie warunki występujemy do lokalnych dostawców. W gotowym formularzu podajemy zapotrzebowanie naszego budynku.

Przygotowując się do tworzenia projektu nieruchomości musimy także posiadać badania gruntowe. Wykonuje je geolog poprzez odwierty na terenie działki. Zazwyczaj są one w liczbie trzech, w najbardziej charakterystycznych miejscach. Dzięki temu możliwe jest odtworzenie przekroju geologicznego terenu. Takie opracowanie posiada również informacje na temat poziomu wody gruntowej oraz sugestie i wytyczne dotyczące fundamentów budynku. Wykonanie takich badań jest zalecane w każdym przypadku. Warto się za to zabrać w momencie skończenia projektu koncepcyjnego. W ten sposób będziemy znali dokładnie położenie nieruchomości na działce.

Na jakie jeszcze elementy warto zwrócić uwagę? Warto tutaj wspomnieć o specjalnych terenach, które będą od nas wymagały dodatkowych pozwoleń na budowę. W przypadku występowania stanowisk archeologicznych, potrzebna będzie zgoda na wykonanie badań archeologicznych. Natomiast w przypadku budowania czegoś na obszarze Natura 2000, konieczny będzie raport o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację naszej inwestycji. Decydując się na budowę budynku w specyficznych lokalizacjach możemy spodziewać się tego, że będą od nas wymagane dodatkowe dokumenty. Polecamy również skorzystać z pomocy profesjonalistów https://vosa.pl/