Wady i zalety różnych form opodatkowania

Każdy przedsiębiorca ma do dyspozycji różne formy opodatkowania. Wszystkie mają swoje wady i zalety, a wybór tej najlepszej, właściwej jest ściśle związany z indywidualną sytuacją finansową, rodzinną każdego przedsiębiorcy. Jeżeli chcesz poznać podstawowe formy opodatkowani i zapoznać się z wadami i zaletami poszczególnych rozwiązań – koniecznie przejdź do dalszej części artykułu.

Forma opodatkowania w postaci skali podatkowej

Skala podatkowa to inaczej zasady ogólne rozliczeń podatkowych. W związku z tym jest to rozwiązanie najczęściej stosowane przez przedsiębiorców. Polega ona n a opodatkowaniu dochodu na zasadzie dwustopniowej skali. Taką formę rozliczeń przedsiębiorcy mogą zgłosić podczas rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli posiadasz już firmę w innych charakterze podatkowym – wówczas możesz zmienić swoją formę opodatkowania, począwszy od 20 dnia następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął pierwszy przychód w nowym roku podatkowym. Zmianę zgłasza się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Podatek liniowy

W tym przypadku – bez względu na osiągane przez nasze przedsiębiorstwo dochody – obowiązuje nas jedna, niezmienna stawka podatku, która wynosi 19%. Na pewno należy to do zalet takiego rozwiązania, ale tylko w konkretnych przypadkach. Sprawdza się to świetnie w przypadku, gdy nasze dochody są wysokie i nie przysługują nam żadne ulgi. Nie mamy tutaj bowiem prawa do korzystania z większości ulg podatkowych. Nie możemy również wnioskować o kredyt podatkowy i nie możemy wspólnie rozliczać się z małżonkiem. Nie ma też tutaj kwoty wolnej od podatku, dlatego sprawdza się to w przypadkach dużych dochodów naszej firmy.

Karta podatkowa

Jest to zryczałtowana forma opodatkowania. W żaden sposób nie odzwierciedla ona osiąganych przez podmiot przychodów. Stawka zależy tutaj od wielu czynników, takich jak rodzaj wykonywanych usług, wielkość zatrudnienia, liczebność miejscowości w której świadczymy usługi, rozmiar prowadzonej działalności jak i wiek podatnika. Do zalet na pewno należy niska i jednolita wartość podatku płatowego okresowo jak i brak obowiązku prowadzenia KpiR. Bardzo dobra kancelaria prawno podatkowa Katowice jest tu.

Ryczał od przychodów ewidencjonowanych

Specyficzny rodzaj opodatkowania w którym przedsiębiorca nie można pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe. Rekompensatą są tutaj jednak stosunkowo niskie stawki ryczałtu, które zależą od wykonywanej działalności gospodarczej naszego przedsiębiorstwa.

Ta forma przeznaczona jest osobom, które rozpoczynają działalność w danym roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej.