Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "INFRAGO" mgr Dominika Ogrodowska z siedzibą w Jankowicach przy ul. Tulipanowej 38, informuje, że w dniu 16.09.2019 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 5311S na odcinku ul. Palowickiej w Szczejkowicach na długości 0,33 km zgodnie z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu ZDP-SD/5420B/80/19 z dnia 26.07.2019 r. Termin i miejsce wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 16.09.2019 r. godz. 8.00 - skrzyżowanie ul. Palowickiej z ul. Gliwicką w Szczejkowicach. Przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu nastąpi po zakończeniu prac prowadzonych na w/w zadaniu.