Zakończono remont dróg powiatowych w Palowicach i Adamowicach
Mieszkańcy Palowic i Adamowic mogą już korzystać z odnowionych dróg powiatowych, co z pewnością wpłynie na komfort i bezpieczeństwo podróżujących. Ukończono prace remontowe na drogach nr 5311S i 5604S, z dużym wsparciem finansowym ze strony Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
  1. Remont drogi powiatowej nr 5311S w Palowicach.
  2. Remont drogi powiatowej nr 5604S w Adamowicach.
  3. Całkowita wartość dofinansowania projektu wyniosła 1.082.234,81 zł.
  4. Finansowanie zapewnione przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Realizacja tych projektów to nie tylko znacząca poprawa infrastruktury, ale także dowód na skuteczne wykorzystanie środków publicznych w celu podniesienia standardu życia lokalnej społeczności. Inwestycje te przyczynią się również do lepszej organizacji ruchu oraz zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Dzięki tym działaniom mieszkańcy mogą teraz cieszyć się płynniejszą i przyjemniejszą jazdą.

Remonty te są przykładem dobrze zainwestowanych funduszy, które przynoszą długotrwałe korzyści dla społeczności lokalnej, zwiększając zarówno atrakcyjność terenów wiejskich, jak i dostępność komunikacyjną. Jest to krok milowy dla obu miejscowości, który z pewnością zostanie pozytywnie oceniony przez mieszkańców korzystających na co dzień z tych tras.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Rybniku