Rybnik z rekordową dotacją UE na projekty ekologiczne
W naszym mieście nadchodzi przyszłość zielonej energii, a mieszkańcy mogą liczyć na znaczące wsparcie finansowe. Projekt o rekordowej dotacji z Unii Europejskiej otwiera nowy rozdział w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie Rybnika i okolicznych gmin. To szansa na lepszą jakość życia i powietrza, które oddychamy każdego dnia.
  1. Rekordowa dotacja UE przekraczająca 143 mln zł na projekt OZE.
  2. Możliwość uzyskania do 104 tys. zł dofinansowania na instalacje OZE dla właścicieli nieruchomości.
  3. Planowana redukcja emisji CO2 o blisko 12 tys. ton rocznie.
  4. Projekt obejmuje kampanię edukacyjną promującą zieloną energię.

W ramach programu "Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich", mieszkańcy będą mogli aplikować o dofinansowanie na zakup, dostawę i montaż instalacji OZE, które przyczynią się do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, a także magazynowania energii. Projekt, wspierany przez Unię Europejską, ma na celu stworzenie trwałej infrastruktury wspierającej ekologiczne źródła energii i poprawę jakości powietrza w regionie.

"Jest to największy projekt grantowy, jaki do tej pory będzie realizowało nasze miasto" – podkreśla Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. "Polega on na przyznawaniu dotacji mieszkańcom gmin uczestniczącym w przedsięwzięciu, którzy są właścicielami nieruchomości, na zakup, dostawę i montaż instalacji OZE wytwarzających energię cieplną i elektryczną wraz z magazynowaniem energii."

Celem projektu jest nie tylko redukcja zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza, ale również promowanie postaw proekologicznych i edukacja mieszkańców w zakresie korzyści płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii. "Rozwój energetyki rozproszonej przyczyni się do poprawy jakości powietrza podregionu rybnickiego, zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gmin, redukcji zanieczyszczeń, poprawy zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców, a także do kształtowania postaw proekologicznych" – mówi prezydent Kuczera.

Projekt, realizowany w latach 2024 - 2026, ma także na celu odpowiedź na wyzwania środowiskowe i transformację górniczą, przed którymi stoi województwo śląskie. Jest to kontynuacja działań na rzecz czystszego powietrza, które miasto Rybnik podejmuje od kilku lat, przynosząc wymierne efekty.

Zainteresowanie inicjatywą jest dużym krokiem w kierunku zielonej przyszłości naszego regionu, gdzie każdy mieszkaniec ma szansę przyczynić się do tworzenia zdrowszego środowiska dla siebie i przyszłych pokoleń.


Wg inf z: Urząd Miasta w Rybniku