Starostwo Powiatowe w Rybniku: Ćwiczenia pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON 24
Czy Twoja codzienna trasa do pracy stanie się polem manewrów wojskowych? Przygotuj się na niecodzienne widoki i sprawdź, jakie wytyczne przekazuje wojsko. Ta informacja dotyczy nas wszystkich!
  • W lutym na drogach Polski pojawią się kolumny pojazdów wojskowych.
  • Ćwiczenia wojskowe STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON 24 wpłyną na ruch drogowy.
  • Ważne zalecenia dla kierowców i mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa.

Zbliżający się luty przyniesie nam widok, który nie jest codziennością na polskich drogach. W ramach zaplanowanych ćwiczeń wojskowych, na autostradach, drogach ekspresowych oraz krajowych zagości ruch kolumn pojazdów wojskowych. To część większych manewrów pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON 24, które realizowane są zgodnie z tegorocznym planem szkoleniowym Sił Zbrojnych RP.

Organizatorzy ćwiczeń zapewniają, że wszystko zostało zaplanowane w sposób minimalizujący utrudnienia dla pozostałych uczestników ruchu. Kolumny pojazdów będą eskortowane przez Żandarmerię Wojskową oraz inne pododdziały, we współpracy z Policją, co powinno zapewnić płynność i bezpieczeństwo zarówno manewrów, jak i codziennego ruchu na drogach.

Wśród zaleceń dla mieszkańców oraz kierowców znajduje się apel o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu kolumn wojskowych oraz unikanie wjeżdżania między pojazdy wojskowe. Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo i skuteczność ćwiczeń, apeluje się o niepublikowanie w internecie informacji i zdjęć, które mogłyby ujawnić lokalizacje, daty i godziny przejazdów kolumn wojskowych, a także dane dotyczące aktywności wojskowych statków powietrznych.

Te niecodzienne okoliczności na naszych drogach są nie tylko znakomitym przykładem współpracy różnych służb w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku, ale również świetną okazją do przypomnienia sobie o zasadach ostrożności i szacunku dla pracy służb. Pamiętajmy, że każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego, a nasze postępowanie może wpłynąć na bezpieczeństwo wielu osób.


Opierając się na: Starostwo Powiatowe w Rybniku