4 grudnia 2023 roku kolejny raz mł. asp. Lesław Mandrela wraz z streetworkerem Dariuszem Piotrowskim z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku kontrolowali miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Ich działania są szczególnie istotne, gdyż temperatura na zewnątrz utrzymuje się poniżej zera. My także nie bądźmy obojętni i pomagajmy osobom, które naszym zdaniem tej pomocy potrzebują.

W każdym roku rybniccy policjanci pomagają osobom bezdomnym. Tym razem wraz z streetworkerem Dariuszem Piotrowskim z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku w ramach cyklicznych kontroli sprawdzili miejsca, gdzie przebywają osoby, które utraciły dach nad głową oraz są zagrożone bezdomnością. Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury, wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na utratę życia lub zdrowia. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy, aby uratować inną osobę.

Wspólne działanie, które ma na celu niesienie pomocy osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej, polegało na kontroli pustostanów, ogródków działkowych, okolic mostów i kanałów ciepłowniczych, ale również terenów zielonych. Podczas takich wizyt policjanci oraz streetworker przekazują wymienionym osobom formy pomocy, jakie mogą uzyskać w mieście i powiecie. Wizyty te odbywają się w okresie jesiennym i zimowym, kiedy to istnieje największe zagrożenie związane z wyziębieniem osób. Patrole mają na celu skuteczne dotarcie do potrzebujących, którzy w tym okresie mogą skorzystać z różnych form pomocy, między innymi noclegowni, ogrzewalni, a także ciepłego posiłku czy odzieży.

Apelujemy do Państwa o reakcję w przypadku napotkania osób, które potrzebują pomocy. Szczególnie teraz, gdy na zewnątrz panują mrozy. Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących przy drodze lub niestosownie ubranych do pory zimowej. Zwracajmy szczególną uwagę na dzieci, osoby starsze, bezdomne i będące pod wpływem alkoholu. Od naszej wrażliwości często zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby ratownicze, telefonując pod numery alarmowe 986, 999 lub 112.

 • Policjant w zaspie śniegu kontroluje tereny leśne.
 • Streetworker sprawdza, czy w namiocie ktoś przebywa.
 • Streetworker zagląda do pustostanu.
 • Policjant kontroluje opustoszałe miejsce.
 • Policjant i streetworker kontrolują pustostan.
 • Streetworker w budynku, w którym przebywały osoby bezdomne.
 • Streetworker częstuje herbatą bezdomnego.
 • Na zdjęciu bezdomny i streetworker.
 • Policjant schyla się, aby zobaczyć, czy w miejscu, w którym się znajduje, ktoś nie potrzebuje pomocy.
 • Policjant kontroluje miejsce, gdzie mogą znajdować się osoby bezdomne.
 • Miejsce, w którym przebywali bezdomni.
 • Policjant kontroluje miejsce w rejonie mostów.