Policjanci Komendy Miejskiej Policji wraz z dzielnicowymi Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach i członkowie stowarzyszenia "Działamy po sąsiedzku" wzięli udział w akcji mającej na celu promocję bezpieczeństwa na naszych drogach. Podczas wydarzenia rozdawano przechodniom odblaski i zachęcano do ich noszenia. Akcja miała miejsce 28 listopada 2023 roku.

Szybko zapadający zmrok, niekorzystne warunki atmosferyczne, opady deszczu, śniegu, śliska nawierzchnia, to tylko część utrudnień z jakimi będziemy mieć do czynienia w najbliższym czasie na drogach. W takich warunkach nie trudno o zdarzenia drogowe. Jednak dbając o nasze bezpieczeństwo możemy zminimalizować ryzyko wypadków czy kolizji. W tym celu 28 listopada 2023 roku policjanci z Rybnika i Czerwionki-Leszczyn wraz ze stowarzyszeniem  "Działamy po sąsiedzku" wzięli udział w akcji "Bądź widoczny na Cze-Le". W czasie wydarzena, które odbyło się na terenie Czerwionki-Leszczyn rozdawano mieszkańcom odblaski i zachęcano do ich noszenia. 

Niekorzystne warunki atmosferyczne i krótszy dzień sprawiają, że piesi na drodze są słabo widoczni dla kierujących. Dlatego też noszenie odblasków powinno stać się dla nich nawykiem. W określonych sytuacjach jest to obowiązkiem. Zgodnie z obowiązującymi  przepisami piesi, którzy poza obszarem zabudowanym poruszają się po drodze po zmierzchu są zobowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Przestrzegajmy tego obowiązku!

W okresie jesienno-zimowym używanie elementów odblaskowych jest szczególnie ważne. Wcześniej zapadający zmrok i zmniejszona widoczność powoduje, że pieszy jest czasem niewidoczny dla kierującego. Nawet mały odblask poprawia naszą widoczność i może uratować nam życie.

Piesi należą do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Oznacza to, że w przypadku zdarzenia drogowego nie chronią ich żadne dodatkowe elementy, takie jak np. karoseria pojazdu czy też pasy bezpieczeństwa. W jesiennej aurze dodatkowo stają się mniej widoczni na drodze. Można temu zaradzić, korzystając z różnych form elementów odblaskowych na swojej odzieży. Osoby, które noszą ciemną odzież są widziane przez kierujących pojazdami zaledwie z odległości około 40 m, natomiast niewielki element odblaskowy sprawia, że stajemy się widoczni nawet z odległości 150 m. Dajemy tym samym czas kierowcy na odpowiednią reakcję na naszą obecność na drodze.

Prawidłowo noszone elementy odblaskowe powinny być umieszczone w takim miejscu, by znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były widoczne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu). Jeśli przypniemy element odblaskowy do plecaka z tyłu, to nie zostanie on zauważony przez kierowców  nadjeżdżających z przeciwka i odwrotnie, gdy odblask będzie tylko z przodu, nie dostrzegą go kierowcy będący za nami. Bezpiecznie jest posiadać dwa elementy odblaskowe - jeden z przodu i drugi z tyłu, lub stosować takie rodzaje odblasków, które widać z obydwu stron sylwetki np. opaski odblaskowe.

Zachęcamy do noszenia odblasków także w mieście. Nie wszystkie odcinki drogi są dobrze doświetlone, a widoczność kierującemu często ograniczają elementy architektoniczne, drzewa lub padający deszcz.

Do kierowców natomiast apelujemy:

• Dostosuj prędkość do warunków na drodze. Dopuszczalna prędkość na danym odcinku drogi, nie zawsze jest prędkością bezpieczną. Jedź z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków na drodze, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
• Zachowaj bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu. Utrzymuj odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
• Zbliżając się do przejścia dla pieszych zachowaj szczególną ostrożność i ustąp pierwszeństwa pieszemu.

 • Policjant wręcza odblask dziecku.
 • Odblask umieszczany na ręce przechodnia.
 • Piesi i policjant na zdjęciu.
 • Odblask założony na kurtkę.
 • Na zdjęciu osoby, które otrzymały odblaski.
 • "Bałwanek" z odblaskiem".
 • Piesza, która otrzymała odblask.
 • Kobieta otrzymuje odblaski.
 • Policjant ruchu drogowego i dzielnicowy na zdjęciu z pieszą.
 • Mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn i policjanci.
 • Odblask z napisem "Bądź widoczny ze Stowarzyszeniem Działamy po sąsiedzku".
 • Policjanci na zdjęciu z osobami, które otrzymały odblaski.
 • Kobieta z uśmiechem na twarzy założyła odblask.
 • Policjant i mieszkanka Czerwionki-Leszczyn na zdjęciu.
 • Dzielnicowi i kobieta na zdjęciu.