23 października 2023 roku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku mł. asp. Lesław Mandrela z rybnickiej komendy poprowadził wykład "Aspekty prawa oraz fakty i mity dotyczące środków psychoaktywnych" na szkoleniu ,,Nowe narkotyki nowe zagrożenia". Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rybniku. Odbiorcami wydarzenia byli przedstawiciele oświaty z miasta Rybnika ,powiatu rybnickiego i okolicznych miast.

Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Rybniku mł. asp. Lesław Mandrela podczas wykładu "Aspekty prawa oraz fakty i mity dotyczące środków psychoaktywnych" omówił konsekwencje prawne, jak i problemy wynikające z sięgania po narkotyki, a także skutki zażywania dopalaczy i innych pochodnych substancji mogących mieć tragiczny wpływ na zdrowie i życie. Policjant omówił także zagrożenia wynikające z sięgania po alkohol młodzież poniżej 18 lat.

Działania profilaktyczne, które odbyły się 23 października miały na celu uświadomienie obecnym na miejscu przedstawicielom oświaty o istniejących problemach. Wykład ten pozwolił przygotować prelegentów do dalszej profilaktyki młodzieży, z którą mają kontakt na co dzień.

  • Policjant podczas wystąpienia "Aspekty prawa oraz fakty i mity dotyczące środków psychoaktywnych"
  • Policjant kierował szkolenie do przedstawicieli oświaty
  • Policjant omówił zagrożenia wynikające z sięgania po narkotyki, dopalacze i alkohol.