Po przerwie Filia nr 4 ponownie zaprasza na „Spotkanie z książeczką” - zajęcia adresowane do rodziców z dziećmi od 0 do 3 lat, pragnących wzbogacić swoją wiedzę w zakresie możliwości i potrzeb rozwojowych małego dziecka. Każde spotkanie rozpoczyna się głośnym czytaniem. Następnie w nawiązaniu do literatury odbywają się rozwijające zajęcia animacyjne z elementami biblio- i arteterapii oraz sensoplastyki.

Termin: 15 czerwca 2023 r. - godz. 10:30.

Miejsce: Filia nr 4 PiMBP, ul. Za Torem 3b (Paruszowiec-Piaski).