W związku z nieobecnością starszej aspirant Bogusławy Kobeszko w dniach od 8 czerwca do 3 lipca br., w sprawach wyłącznie pilnych proszę kontaktować się z podkomisarzem Piotrem Kustoś oraz starszym sierżantem Szymonem Murasem. Numer telefonu niezmienny: 798-031-137