Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Młodszy bibliotekarz. Praca w Filii nr 8 (ul. Reymonta 69).

Warunki pracy:

 • wymiar etatu: 1 etat
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • zmienne godziny rozpoczęcia pracy (harmonogram miesięczny)
 • miejsce pracy: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku, Filia nr 8, ul. Reymonta 69, 44-200 Rybnik (Filia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 na Smolnej)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie bibliotekarskie lub pokrewne humanistyczne
 • znajomość opisu bibliograficznego oraz podstaw UKD
 • znajomość literatury i rozeznanie na rynku nowości wydawniczych
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Office)
 • zaangażowanie i dyspozycyjność
 • umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielnej organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań
 • wysoka kultura osobista i doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa czytelnika
 • udostępnianie zbiorów biblioteki
 • utrzymywanie i porządkowanie zbiorów wg obowiązujących zasad i schematów
 • organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów:

 1. CV (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – wzór poniżej)
 2. List motywacyjny

Treść zgody – wzór : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz.Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

٭Wyrażam/ Nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

٭ niepotrzebne skreślić

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 16.02.2023 r. w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku przy ul. Ks. Józefa Szafranka 7 – (sekretariat II piętro w godzinach 7.00-15.00), lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: nabór na stanowisko Młodszego bibliotekarza

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych.

O terminie i o miejscu rozmowy kwalifikacyjnej wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Dokumentacja z naboru nie będzie odsyłana.

Dane osobowe będą niezwłocznie usunięte po ustaniu celu dla którego były zbierane (po dokonaniu wyboru pracownika).

Dane osobowe mogą być również wykorzystane w przyszłych rekrutacjach (zgodnie z wolą kandydata).

Informujemy, że: zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik, tel: 32 42 210 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • kontakt z inspektorem ochrony danych u Administratora: tel: 32 42 23 541 (wew. 412), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji ( bądź przyszłych zgodnie z wolą kandydata) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn. zm
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne.