Przyszłość Bitcoina - inwestować czy nie?

Bitcoin to rewolucyjny token cyfrowy, który może być używany do dokonywania bezpiecznych i anonimowych płatności. Jest on zdecentralizowany i rozproszony wśród sieci komputerów. Sieć ta jest weryfikowana przez protokół konsensusu, który zatwierdza autentyczność każdej transakcji. Jeśli myślisz o inwestowaniu w Bitcoin, przede wszystkim czytaj wiadomości Bitcoin oraz upewnij się, że badasz temat i podejmujesz świadomą decyzję. W ten sposób będziesz w stanie zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu i utraty swoich pieniędzy.

Zalety Bitcoina

 • Płynność. Bitcoin jest jednym z najbardziej płynnych aktywów, jakie można znaleźć na rynku. Łatwo go zamienić na gotówkę, ponieważ możesz go sprzedać innym inwestorom na giełdach kryptowalutowych lub skorzystać z brokera, który akceptuje płatności w Bitcoinie.
 • Dostępność. Każdy, kto ma dostęp do Internetu, może inwestować w Bitcoin lub inne kryptowaluty.
 • Potencjał wzrostu. Ze względu na fakt, że wykorzystanie Bitcoina tylko rośnie, ceny tych tokenów mają potencjał do znacznego wzrostu w dłuższej perspektywie.
 • Zmienność. Bitcoin jest bardzo zmiennym aktywem, co przynosi większy potencjał wysokich zysków.
 • Bezpieczeństwo. Technologia blockchain, która stoi za Bitcoinem jest bezpieczna, więc istnieje niskie ryzyko oszustwa i kradzieży.
 • Profesjonalne zarządzanie. Wiele osób inwestuje w Bitcoin, ponieważ nie mają czasu i umiejętności potrzebnych do samodzielnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Wady Bitcoina

 • Zmienność. Chociaż zmienność może być zaletą w krótkim okresie, może być wadą w dłuższym okresie, ponieważ może uniemożliwić ci używanie tokenów jako regularnego środka płatniczego.
 • Brak regulacji. Brak regulacji na rynku Bitcoin oznacza, że osoby fizyczne nie mają ochrony prawnej w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak.
 • Brak dywersyfikacji produktu. Bitcoin jest produktem, który jest mocno skoncentrowany na jednej branży, przez co brakuje dywersyfikacji produktu.
 • Brak zarobków. Ze względu na fakt, że inwestorzy w Bitcoin nie otrzymują żadnych dochodów, nie mają rocznych zarobków, jak osoby, które inwestują w akcje i obligacje.
 • Wykup. Inwestorzy nie mogą odkupić swojego Bitcoina za gotówkę, tylko za inne kryptowaluty.

Krótkoterminowe przewidywania dotyczące ceny Bitcoina

Od początku 2019 roku cena Bitcoina stale rośnie, z niewielkimi przerwami. Uważamy jednak, że w najbliższej przyszłości cena może trafić na szczyt, dlatego najlepiej zachować ostrożność. Uważamy, że dzieje się tak, ponieważ oczekuje się, że inwestorzy instytucjonalni zaczną kupować Bitcoin w dużych ilościach. Istnieją również obawy, że cena może rosnąć zbyt szybko, co może spowodować bańkę i spowodować spadek ceny.

Długoterminowe przewidywania dotyczące ceny Bitcoina

Jeśli szum wokół Bitcoina jest uzasadniony, powinniśmy zobaczyć, jak cena rośnie jeszcze bardziej w dłuższej perspektywie. Wierzymy, że duże firmy zaczną akceptować kryptowaluty jako formę płatności, co sprawi, że staną się one bardziej dostępne dla ogółu społeczeństwa. To z kolei zwiększy świadomość na temat Bitcoina i doprowadzi do wzrostu cen.

Jeśli myślisz o inwestowaniu w Bitcoin, zalecamy, abyś najpierw zrobił swoje badania. W ten sposób będziesz w stanie podjąć świadomą decyzję i uniknąć wspólnych błędów inwestycyjnych.