Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.

W Rybniku funkcjonuje pięć punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, a także nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu:

32 43 92 239

Na miejskiej stronie internetowej w zakładce "bezpłatna pomoc prawna" znajdują się szczegółowe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, m.in. zasad jej udzielania, a także adresy i godziny otwarcia punktów, w których taką pomoc można uzyskać.

Wszystkie informacje na temat świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie naszego miasta znajdują się również na stronie internetowej www.dogma.org.pl

pod linkiem https://dogma.org.pl/lokalizacje/rybnik/ .

Zachęcamy także do śledzenia informacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na profilu ministerialnym nieodpłatna pomoc.