Policjanci z rybnickiej komendy aktywnie włączyli się w finał konkursu wiedzy dla dzieci na temat znajomości ogólnych zasad bezpieczeństwa – „Bezpieczeństwo i rozwaga – to dziecko wie i innym pomaga”. Podczas spotkania nie zabrakło uśmiechu i dobrej zabawy, ale przede wszystkim promowania bezpiecznych postaw prezentowanych przez przedstawicieli służb mundurowych. Oczywiście podczas finału, nie mogło zabraknąć ulubieńca dzieci – Sznupka.

„Bezpieczeństwo o i rozwaga – to dziecko wie i innym pomaga” - pod takim hasłem odbył się w siedzibie Fundacji Elektrowni Rybnik konkurs wiedzy dla dzieci na temat znajomości ogólnych zasad bezpieczeństwa – „Bezpieczny maluch”. Celem projektu było uwrażliwianie dzieci na konieczność zachowania bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, czy w środowisku zewnętrznym.

Do turnieju pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – to dziecko wie i innym pomaga” przystąpiły cztery drużyny z Rybnika. Dwie drużyny z Przedszkola numer 37 oraz dwie grupy ze Szkoły Podstawowej numer 15. Dzieci odpowiadały na pytania, wykonywały różne zadania oraz rozwiązywały zagadki, a licznie zgromadzona publiczność nagradzała swoich rówieśników gromkimi brawami. Najmłodsi wykazali się ogromną wiedzą na temat bezpieczeństwa, świetnie rozpoznawali najważniejsze znaki drogowe oraz wiedzieli, jak zachować się kiedy na przejściu dla pieszych jest sygnalizator świetlny. Uczestnicy bezbłędnie wskazywali, jak należy zareagować, gdy poszkodowana jest inna osoba oraz jak odpowiedzialnie należy korzystać z kąpielisk czy zbiorników wodnych.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało jury, składające się z przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego i Wodnego. W tym dniu nie było przegranych, dzieci bardzo dobrze poradziły sobie z przygotowanymi dla nich zdaniami. Na zakończenie każda drużyna otrzymała nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Oczywiście podczas finału, nie mogło zabraknąć ulubieńca dzieci – Sznupka. Maskotka Śląskiej Policji była ogromną atrakcją dla najmłodszych. Na zakończenie, rybnicka Policja przygotowała dla wszystkich uczestników pokaz umiejętności policyjnego psa służbowego. Przedszkolaki miały także możliwość zobaczyć z bliska wyposażenie oraz pojazdy służb.

 • Turniej w Fundacji Elektrowni <a href=Rybnik - Bezpieczny Maluch." />
 • Konkurs wiedzy dla dzieci w Fundacji Elektrowni Rybnik.
 • Konkurs wiedzy dla dzieci.
 • Dzieci udzielają odpowiedzi na zadawane pytania.
 • Sznupek wita się z dziećmi.
 • Maskotka słoneczko wraz z dziećmi.
 • Komisja przyznająca punkty dzieciom.
 • Kolejna maskotka wraz z dziećmi.
 • Konkurs wiedzy dla dzieci w Fundacji Elektrowni Rybnik.
 • Straż Miejska prezentuje swój samochód służbowy.
 • Przewodnik psa rozmawia z dziećmi o bezpieczeństwie.
 • Szymon Wieczorek - przewodnik psa służbowego rozmawia z dziećmi o bezpiecznych zachowaniach w kontaktach z psami.
 • Prezentacja policyjnego radiowozu.
 • Spotkanie z dziećmi w Fundacji Elektrowni Rybnik.
 • Dzielnicowy pomaga chłopcu, który wywrócił się na trawę.
 • Prezentacja policyjnego radiowozu.
 • Szymon Wieczorek podczas prelekcji z dziećmi.
 • Finał konkursu w Fundacji Elektrowni Rybnik, prezentacja sprzętu.
 • Policyjni motocykliści na Zalewie Rybnickim.
 • Spotkanie profilaktyczne policjantów oraz innych służb z dziećmi.
 • Policyjna maskotka - Sznupek przytula dzieci.