Jak rozliczyć podatki?

Wiele osób zleca rozliczenie podatków firmie rachunkowej, płacąc za to spore pieniądze. Tymczasem wystarczy dobry program do PIT, aby zrobić to samodzielnie. Zwłaszcza że wypełnienie deklaracji podatkowej nie jest trudne, a dzięki rozliczeniom online można to zrobić we własnym domu w ciągu kilku minut. Jak samodzielnie rozliczyć podatki?

Wybierz program do PIT online

W pierwszej kolejności należy wybrać odpowiedni program do rozliczenia PIT https://www.podatnik.info/program-do-pit/pit-36 . Powinien on być prosty w obsłudze, czytelny i intuicyjny, co ułatwi uzupełnianie formularza. Dużą zaletą jest również możliwość darmowego rozliczenia PIT. Program powinien umożliwiać wysłanie PIT online, a więc rozliczenie podatku i elektroniczne złożenie deklaracji podatkowej w wybranym Urzędzie Skarbowym.

Przygotuj dokumenty

Po wyborze programu warto zebrać i przygotować wszystkie dokumenty. Są to przede wszystkim informacje o przychodach i poniesionych kosztach ich uzyskania (może to być PIT 40A, PIT 11, a w przypadku przedsiębiorców księga przychodów i rozchodów). Niezbędne będą również informacje i dokumenty do rozliczenia ulg podatkowych oraz odliczeń (dokumenty potwierdzające wydatki, dane dzieci itp.).

Uzupełnij informacje

Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie uzupełniania formularza. Są to przede wszystkim dane identyfikujące podatnika (imię, nazwisko, PESEL lub NIP) oraz dane kontaktowe (adres korespondencyjny, nr telefonu, e-mail). Dodatkowo trzeba uzupełnić informacje o przychodach, kosztach uzyskania przychodów oraz wpłaconych zaliczkach na podatek dochodowy.

Wprowadź ulgi podatkowe i odliczenia

Warto pamiętać również o odliczeniach i ulgach podatkowych, gdyż brak ich wprowadzenia spowoduje, że nie zostaną one odliczone od podatku. Warto pamiętać, że osoba kontrolująca deklarację podatkową nie będzie weryfikować, czy podatnik mógł skorzystać z dodatkowych ulg ani ich dopisywać. Ten obowiązek leży po stronie podatnika, a brak wpisania odliczeń jest dużą stratą, gdyż uniemożliwia obniżenie należnego podatku. Z jakich ulg można skorzystać. Są to przede wszystkim:

  • ulga na dziecko;
  • ulga rehabilitacyjna;
  • ulga na leki;
  • ulga termomodernizacyjna;
  • ulga na Internet;
  • ulga abolicyjna;
  • odliczenie składek do ZUS oraz składek zdrowotnych;
  • odliczenia darowizn (łączna ich kwota nie może przekroczyć 6% wysokości dochodu).

Łącznie można zaoszczędzić dużą kwotę dlatego warto dokładnie sprawdzić, jakie ulgi nam przysługują, aby maksymalnie obniżyć wysokość podatku. Może się okazać, że wysokość wpłaconych zaliczek przekroczy kwotę podatku, a wtedy będzie przysługiwał zwrot nadpłaconego podatku, który Urząd Skarbowy wypłaci maksymalnie w ciągu 45 dni, jeśli PIT został złożony online.

Zatwierdź i prześlij formularz PIT online

Na koniec pozostaje zatwierdzenie deklaracji podatkowej i przesłane jej do Urzędu Skarbowego. Można to zrobić elektronicznie, zatwierdzając PIT za pomocą danych autoryzacyjnych, profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.