Jeśli masz informacje o nieuzasadnionym i niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach, ofertach sprzedaży zwierząt z niepewnych pseudohodowli – nie pozostawaj bierny — skontaktuj się z najbliższą jednostką policji tel. 997.

Pamiętajmy! Znęcanie się nad zwierzętami to nie tylko bicie i maltretowanie! Ustawa o ochronie zwierząt jasno określa, że zwierze jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Znęcaniem się to nie tylko wspomniane bicie, okaleczanie czy trzymanie w klatkach uniemożliwiających zachowanie naturalnej pozycji, znajdują się także takie, które wskutek wieloletnich praktyk („tradycji”) znieczulają wrażliwość. Do takich przypadków należą np. ciągłe trzymanie psa na łańcuchu, przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu. Nieodpowiedni transport, nieleczenie zwierzęcia czy złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt może być podstawą interwencji. Warto pamiętać, że każde zachowanie, którego następstwem jest zadanie zwierzęciu bólu lub cierpienia obliguje nas do interwencji.

Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę jako istotom czującym, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania. Zatem nie pozostawajmy obojętni – reagujmy. Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje kary za nieuzasadnione ustawowo zabijanie zwierząt i za znęcanie się nad nimi do trzech lat pozbawienia wolności. Jeśli czyny te dokonywane są ze szczególnym okrucieństwem, maksymalny wymiar kary wynosi wtedy 5 lat pozbawienia wolności. Sąd obligatoryjnie nakłada kary na sprawców, oscylują między kwotą 1000 zł do 100.000 zł.