Przestępstwo handlu ludźmi uderza w podstawowe wartości człowieka, takie jak wolność i godność. Często pojęcie to kojarzy nam się wyłącznie z porwaniami i prostytucją, a tymczasem dotyczy ono wielu innych sytuacji, które na pierwszy rzut oka mogą nie mieć nic wspólnego z żadnym procederem.

Jak nie dać się oszukać?

• sprawdź wiarygodność pracodawcy i legalność zatrudnienia. Poszukaj ogłoszeń w bazach ofert pracy.
Możesz skorzystać z takich stron, jak:
- EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia (eures.praca.gov.pl),
- KRAZ – Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (kraz.praca.gov.pl);
• zapamiętaj lub zapisz dane teleadresowe ambasady i konsulatu RP w kraju, do którego wyjeżdżasz;
• zrób kopię dokumentów i zabierz je ze sobą (schowaj je);
• pozostaw swoim bliskim dane teleadresowe miejsca pracy i zamieszkania za granicą;
• zrób kopię umowy o pracę i pozostaw ją rodzinie;
• nie trzymaj wszystkich dokumentów i pieniędzy w jednym miejscu;
• zapewnij sobie dodatkową gotówkę, która w razie kłopotów pozwoli na powrót do kraju;
• ustal z bliskim, jak często będziesz dzwonić, a także jakie hasło będzie przez ciebie użyte w przypadku kłopotów (np. pytanie o fikcyjną osobę);
• nie podpisuj dokumentu, którego treści nie rozumiesz;

To tylko podstawowe zasady, jakie powinniśmy zastosować przed wyjazdem za granicę.
Więcej przydatnych informacji można znaleźć na stronach:

• slaska.policja.gov.pl- Centrum Profilaktyki Społecznej
• kcik.pl - Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne Handlu Ludźmi;
• mObywatel-polak za granicą-poradnik na smartfon;
• odyseusz.msz.gov.pl - serwis Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

Pamiętaj!
Zmuszanie do pracy niezgodnej z umową, groźby lub szantaż mogą świadczyć o tym, że stałeś się ofiarą handlu ludźmi.
Nie czekaj! Natychmiast skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, polską placówką dyplomatyczną lub europejskim numerem telefonu 112.