Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

Pewien mieszkaniec naszego miasta przywłaszczył sobie telefon komórkowy, będący własnością jednego z komisów, specjalizujących się w handlu tego typu sprzętami.

38 latek ukradł telefon w Śródmieściu i postanowił zdjąć zabezpieczenie w znajdującym się niedaleko, innym punkcie specjalizującym się w telefonii komórkowej.

Mężczyzna, który otrzymał zlecenie na zdjęcie blokady z telefonu zorientował się, że telefon pochodzi z kradzieży. Powiadomił niezwłocznie  o tym fakcie znajdujących się w pobliżu strażników miejskich.

Ci użyli w stosunku do rybniczanina środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek i powiadomili o zaistniałej sytuacji patrol policji.