Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

Głosowanie nad projektami do budżetu obywatelskiego trwać będzie od 19 października br. (poniedziałek) do 23 października br. (piątek).
Wszyscy mieszkańcy Rybnika będą mogli głosować, oddając jeden głos na projekt ogólnomiejski oraz jeden głos na projekt lokalny, bez względu na dzielnicę zamieszkania.

Głosować będzie można w sposób tradycyjny – wrzucając kartę do głosowania do urny lub przez Internet. 

Głosowanie tradycyjne:

Aby zagłosować tradycyjnie, należy udać się do Punktu Informacji Miejskiej halo! Rybnik  (ul. Jana III Sobieskiego 20). Pracownicy urzędu miasta będą wydawali karty do głosowania, po wcześniejszym wpisaniu danych osoby głosującej. Dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania zostaną wydrukowane na karcie do głosownia, która zostanie wydana osobie głosującej. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje numer projektu lokalnego lub/i numer projektu ogólnomiejskiego. Każdy głosujący, który uda się do Punktu Informacji Miejskiej halo! Rybnik, otrzyma jedną kartę do głosowania. 
Karty do głosowania będzie można pobrać zgodnie z następującym harmonogramem pracy:

  • poniedziałek – czwartek w godz. 10.00 – 18.00,
  •  piątek w godz. 10.00 – 13.00. 

Głosowanie przez internet:

Na miejskiej stronie internetowej www.rybnik.eu ukaże się przycisk GŁOSUJ, przekierowujący do strony, na której będzie można oddać głos. Każdy głosujący podaje: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania, następnie wybiera projekty, na które chce zagłosować.

Głosowanie elektroniczne rozpocznie się w poniedziałek, 19 października br. o godz. 08.00,
a zakończy w piątek, 23 października br. o godz. 24.00.

Wszystkie projekty lokalne i ogólnomiejskie są wybierane w drodze głosowania. W przypadku projektów ogólnomiejskich minimalna liczba głosów, jaka musi być oddana na dany projekt, aby mógł być uznany za wybrany do realizacji, musi wynieść 4 000.  W przypadku projektów lokalnych – minimalna liczba głosów stanowić musi 5% liczby mieszkańców dzielnicy miasta, której projekt dotyczy:

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu, w szczególności do oddawania głosu przez Internet.