Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

Informujemy, że od 31 lipca do 19 sierpnia br. oficer prasowy asp. Bogusława Kobeszko przebywa na urlopie. W sprawach wyłącznie pilnych proszę kontaktować się z podkom. Ryszardem Czepczorem z Wydziału Ruchu Drogowego rybnickiej komendy tel. 798-031-137 lub 47 85 572 92. W dniach od 14 sierpnia do 19 sierpnia br., wiadomości na temat bieżących zdarzeń przekazywać będzie podkom. Przemysław Sadowski.

Informujemy Państwa, że w okresie od 31 lipca do 14 sierpnia br., wiadomości dotyczące działań podejmowanych przez rybnickich policjantów przekazywać będzie podkom. Ryszard Czepczor z Wydziału Ruchu Drogowego rybnickiej komendy pod numerem telefonu 798-031-137 lub 47 85 572 92. Natomiast w dniach od 14 sierpnia do 19 sierpnia br., wiadomości na temat bieżących zdarzeń przekazywać będzie podkom. Przemysław Sadowski.