Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku odbyła się odprawa roczna. Podczas narady, młodszy inspektor Rafał Głuch, podsumował pracę podległych mu policjantów w minionym roku. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, inspektor Artur Bednarek zaproszeni goście oraz rybniccy policjanci.

Narada roczna w rybnickiej komendzie.

Odprawa rozpoczęła się złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Następnie komendant rybnickiej policji przywitał zgromadzonych gości. W odprawie oprócz policjantów uczestniczyli przedstawiciele wybranych służb, instytucji oraz władz samorządowych z naszego regionu.

Narada roczna w rybnickiej komendzie.

Komendant Miejski Policji w Rybniku, insp. Rafał Głuch za pomocą prezentacji multimedialnej, przedstawił zebranym wyniki poszczególnych pionów: kryminalnego, prewencji i ruchu drogowego oraz logistyki. Wspomniał także o najważniejszych programach i inicjatywach realizowanych przez rybnicką komendę, a także osiągnięciach stróżów prawa. W dalszej części narady, szef rybnickich stróżów prawa, podziękował zebranym za wkład i współpracę w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rybnickiego. Podziękował także przedstawicielom władz samorządowych za udzielone wsparcie finansowe dla Policji w roku 2019. W kolejnej części zabrali głos zaproszeni goście. Szef rybnickiej Prokuratury - Tadeusz Żymełka wyraził duże zadowolenie z pracy jaką wykonali rybniccy policjanci w minionym roku. Nawiązał do ilości spraw, którym musieli sprostać śledczy oraz świetnych wyników jakie osiągnęli w skali całego województwa.

Na zakończenie zabrał głos Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - inspektor Artur Bednarek. Komendant podziękował rybnickim policjantom za ciężką pracę jaką wykonali oraz gratulował dobrych wyników. Podziękował również samorządowcom za udzielane wsparcie, na które mogą liczyć rybniccy policjanci.

 

 • Szef rybnickich policjantów, Prokurator Rejonowy oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 • Zaproszeni goście.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas narady rocznej.
 • Narada roczna w KMP Rybnik.
 • Narada roczna w KMP Rybnik.
 • Narada roczna w KMP Rybnik.
 • Narada roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku
 • Narada roczna w rybnickiej komendzie.
 • Naczelnik WP KMP w Rybniku składa meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 • Zakończenie narady.
Ładowanie odtwarzacza...

Pliki do pobrania

 • 5.02 MB