Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

Projekt Powiatu Rybnickiego „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego” jako projekt grantowy został dofinansowany w ramach poddziałania 5.2.2 „Gospodarka odpadami RIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego poprzez udzielenie grantów osobom fizycznym, którzy zgłosili się w ramach przeprowadzonego w dniach 25 marca - 25 kwietnia 2019 roku naboru wniosków.
Grant pokrywający do 100% kosztów kwalifikowanych będzie udzielany na: demontaż z obiektów wyrobów budowlanych zawierających azbest oraz ich wywiezienie i unieszkodliwianie, a także przywrócenie stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu.
Mieszkańcy powiatu złożyli w sumie w Starostwie Powiatowym w Rybniku 126 wniosków obejmujących budynki mieszkalne oraz gospodarcze, które objęte zostały niniejszym projektem. Spośród budynków tych, zlokalizowanych na terenie indywidualnych gospodarstw domowych, 52 to budynki mieszkalne, zaś 74 to budynki gospodarcze. Przedmiotowe budynki znajdują się na terenie miejscowości wchodzących w skład wszystkich gmin powiatu rybnickiego:
- Gminy Czerwionka-Leszczyny - 3 budynki
- Gminy Gaszowice - 70 budynków
- Gminy Jejkowice - 12 budynków
- Gminy Lyski - 26 budynków
- Gminy Świerklany - 15 budynków
W sumie zostanie usuniętych i unieszkodliwionych ponad 177 ton niebezpiecznego materiału zawierającego azbest. Wartość projektu wynosi 1 940 624,68 zł , zaś przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 843 593,45 zł. Wkład budżetu Powiatu Rybnickiego wyniesie 97.031,23 zł. Granty będą udzielane w 2020 i 2021 r.

azbesty