Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

W piątek 7.06.2019 r. mieliśmy przyjemność gościć delegację Powiatu Tczewskiego. Na zaproszenie Starosty Rybnickiego Damiana Mrowca odwiedził nas Starosta Tczewski Mirosław Augustyn, Wicestarosta Piotr Cymanowski oraz Kierownik Biura Prezydialnego Magdalena Olszewska. Podczas krótkiego spotkania, w którym uczestniczył Wicestarosta Marek Profaska, Sekretarz Powiatu Katarzyna Wawoczny oraz Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia Grzegorz Potysz, była okazja porozmawiać na temat struktury i funkcjonowania naszego powiatu i Powiatu Tczewskiego. Goście zwiedzili również nasze ościenne powiaty Wodzisławski i Raciborski, gdzie mieli również okazję zaznajomić się ze specyfiką i problemami pracy samorządowców. Mamy nadzieję, że w przyszłości dojdzie do kolejnych spotkań na szczeblu samorządowym, a także do ściślejszej współpracy pomiędzy naszymi powiatami.