Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

Odpowiednia czystość mikrobiologiczna posiada szczególne znaczenie dla procesów produkcyjnych oraz dla jakości końcowych produktów. Aby ją wyznaczyć, bada się nie tylko gatunki drobnoustrojów, ale także ich liczbę.

Zbyt duża liczba określonych drobnoustrojów może zakłócić procesy produkcyjne, a także może spowodować zagrożenie dla konsumentów. Ma to szczególne znaczenie w branży spożywczej, gdzie różnego rodzaju patogeny mogą skutecznie zmniejszyć bezpieczeństwo produktów, a przez to także wpłynąć negatywnie na postrzeganie producenta.

Laboratoria badawcze, w tym także laboratorium badawcze ALAB Plus oferuje swoim klientom dostęp do szerokiej gamy różnych badań żywności, w tym także oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w próbce.

 

Jak wykonuje się oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów?

Badanie takie jak oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów ma na celu obliczenie ich ogólnej liczby w danej próbce. Stosuje się wtedy różne metody, które dzieli się na bezpośrednie oraz pośrednie.

Metody bezpośrednie polegają na zliczeniu ogólnej liczby drobnoustrojów w próbce. Są szybkie, proste i tanie w wykonaniu. Metody pośrednie na oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów są bardziej czasochłonne oraz droższe, ale dają bardziej precyzyjne wyniki. Stosuje się wtedy najczęściej hodowlę drobnoustrojów.

Laboratorium badawcze ALAB Plus to laboratorium akredytowane, które posiada w swojej ofercie pełną paletę badań dla różnych branż, w tym spożywczej. Wykonuje także oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów. Zapraszamy do skorzystania z oferty!