Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku prosi osoby posiadające w swoich zbiorach egzemplarze Głosu Huty Silesia o udostępnienie bibliotece w celu digitalizacji czyli zapisu cyfrowego, który uchroni periodyk przed zniszczeniem i zapomnieniem.

 

Digitalizacja Głosu Huty Silesia jest częścią projektu Odczytajmy Paruszowiec. Zależy nam na uratowaniu od zapomnienia tego unikatowego dokumentu życia społecznego naszej wspólnoty lokalnej.

 

Udostępnić do digitalizacji mogą Państwo w Filii nr 4 PiMBP (ul. Za Torem 3b) oraz w Czytelni Biblioteki Głównej (ul. Księdza Józefa Szafranka 7). Po niezbędnych pracach digitalizacyjnych powierzone egzemplarze będą Państwu niezwłocznie zwracane.

 

Po zakończeniu digitalizacji będą Państwo mieli dostęp do zbiorów w formie cyfrowej w wyżej wymienionych agendach.