Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wręczył rozkazy personalne o powołaniu i mianowaniu na stanowiska kierownicze w śląskim garnizonie policji. Dotychczasowy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku nadkom. Krzysztof Skowron, został delegowany do czasowego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie i powierzone mu zostało pełnienie obowiązków Komendanta tej jednostki. Zastąpi go nadkom. Wiesław Dryja.

W sali portretowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość, w trakcie której szef śląskiego garnizonu policji wręczył rozkazy personalne ośmiu policjantom. Z dniem 1 czerwca 2018 roku:

  • mł.insp. Marek Nowakowski został mianowany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu
  • podinsp. Magdalena Wija została powołana na stanowisko Naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
  • podinsp. Bogdan Król został powołany na stanowisko Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach
  • podinsp. Radosław Wola został powołany na stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
  • nadkom. Krzysztof Skowron został delegowany do czasowego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie i powierzone mu zostało pełnienie obowiązków Komendanta tej jednostki
  • podinsp. Kamil Gabor został delegowany do czasowego pełnienia służby w Komendzie Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich i powierzone mu zostało pełnienie obowiązków I Zastępcy Komendanta tej jednostki
  • podinsp. Artur Wilczyński został delegowany do czasowego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Kłobucku i powierzone mu zostało pełnienie obowiązków I Zastępcy Komendanta tej jednostki
  • nadkom. Wiesław Dryja został delegowany do czasowego pełnienia służby w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku i powierzone mu zostało pełnienie obowiązków I Zastępcy Komendanta tej jednostki.

Komendant Justyński życzył wszystkim obejmującym nowe stanowiska sukcesów i podkreślił, że to od kierownictwa jednostki w znacznej mierze zależy jej funkcjonowanie, a co za tym idzie poziom bezpieczeństwa, osiągane wyniki oraz odbiór policji w społeczności lokalnej.

Generał Krzysztof Justyński wręczył również listy gratulacyjne wystosowane przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka. Otrzymali je trzej policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którzy zakończyli sprawę związaną ze zorganizowaną grupą przestępczą.